Ania Naumiuk

annaNaumiuk177x177

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach,
oraz Wydziału Psychologicznego studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Założycielka ?Muzycznego Domku”.

Ania Naumiuk