Zajęcia Muzycznego Domku

CENTRUM PROMOCJI KULTURY

ul. Podskarbińska 2

Muzyczne Przedszkole

poniedziałki, godz. 16.00 – 16.45 (4 – 5 lat) oraz 16.50 – 17.35 (5 – 6 lat)

Balet

czwartki, godz. 16.00 – 16.40 (4 – 5 lat) oraz 16.45 – 17.25 (6 – 7 lat)

Taniec musicalowy

czwartki, godz. 17.30 – 18.30 (7 – 9 lat)

DOM SZTUKI

ul. Wiolinowa 14

Małe Nutki

wtorki, godz. 10.30 – 11.30 (1,5 – 3 lata z opiekunem)

TERMINAL KULTURY GOCŁAW

ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 24

Duże Nutki

poniedziałki, godz. 10.45 – 11.45 (2,5 – 3 lata z opiekunem)

MAŁE NUTKI

Zajęcia prowadzone są w formie wesołej zabawy muzycznej, podczas której dzieci wraz ze swoimi opiekunami mają okazję poznania wielu piosenek, rymowanek i wyliczanek. Na każdych zajęciach dzieci śpiewają, grają na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, tańczą i gimnastykują się przy akompaniamencie muzyki. Zabawa muzyczno – ruchowa jest uzupełniona każdorazowo ciekawym zadaniem plastycznym.

Podczas naszych spotkań dzieci:

  • rozwijają się ruchowo, nabywają pewności i płynności ruchowej
  • rozwijają aparat mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych
  • uczą się funkcjonowania w grupie rówieśników
  • ćwiczą pamięć i wyobraźnię
  • mają okazję do intensywnego kontaktu z muzyką, reagowania ciałem i głosem na rytm, melodię, dynamikę w muzyce

Podczas naszych spotkań opiekunowie dzieci:

  • aktywnie uczestniczą we wszystkich czynnościach na zajęciach, są wzorem, pomocą i wskazówką, dzięki czemu dzieci bardzo chętnie wykonują wszelkie ćwiczenia oraz zadania
  • Maja okazję obserwować swoich podopiecznych w większej grupie dzieci
  • Relaksują się podczas zabaw, mają okazję do śpiewu
  • Podczas zajęć mają czas wyłącznie dla dzieci

Dla dzieci, które w następnym roku rozpoczną edukację przedszkolną, zajęcia są bardzo dobrą okazją do nauki zasad obowiązujących w grupie.

MUZYCZNE PRZEDSZKOLE

Muzyczne przedszkole to zajęcia muzyczno- ruchowe, umuzykalniające oraz ogólnorozwojowe. Dzieci wchodzą w świat muzyki i poznają podstawowe zagadnienia muzyczne poprzez zabawę i kontakt z muzyką improwizowaną na żywo na instrumencie klawiszowym oraz muzyką klasyczną. Dzieci uczą się i rozwijają pod względem muzycznym, ruchowym, intelektualnym, emocjonalnym, estetycznym i społecznym. Na zajęciach śpiewamy, gramy na instrumentach perkusyjnych, kolorowych rumbum rurkach i dzwonkach. Wykonujemy różnego rodzaju ćwiczenia ruchowe, słuchowe, rytmiczne i głosowe. Dzieci wykonują układy taneczne, przestrzenno – ruchowe, biorą udział w zabawach inscenizacyjnych i tematycznych

z zadaniami aktorskimi. Duży nacisk kładziemy na improwizację – dzieci są twórcami i odtwórcami zarówno w ruchu, mowie, śpiewie, jak i w grze na instrumentach.

Zajęcia prowadzone są zgodnie ze współczesnymi metodami wychowania muzycznego C. Orffa, E.E. Gordona, B. Strauss, W. Sherborne, E. Dalcroze’a oraz bazują na własnym doświadczeniu prowadzących w pracy z dziećmi.

BALET

Na zajęciach baletowych, w zależności od wieku, sprawności ruchowej oraz potrzeb, dzieci poznają poszczególne elementy tej sztuki.

Ćwiczenia z tańca klasycznego (baletu) wykonywane są w pozycjach stojących, siedzących oraz leżących.

Balet zwiększa poczucie świadomości własnego ciała, miękkość ruchów, utrzymanie równowagi w obrotach i pozach baletowych, poprawę skoczności i pokonywania przestrzeni, wyrabia elastyczność poprzez rozciąganie poszczególnych grup mięśni.

Głównym celem naszych zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych i ruchowych dziecka, poprawa jego sprawności, nauka prostych kroków baletowych, podstawowych pozycji rąk i nóg oraz póz baletowych.

 

Szczegółowe cele dydaktyczne i wychowawcze:

 

– kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości dziecka,

– rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości,

– rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się,

– kształtowanie poczucia rytmu,

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej,

– kształtowanie wyczucia tempa i dynamiki,

– rozwijanie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej,

– kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi,

– wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w tańcu,

– rozwijanie umiejętności tanecznych

TANIEC MUSICALOWY

Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość tańczyć do piosenek z najsłynniejszych musicali i bajek.

Zajęcia musicalowe w dużej mierze opierają się na technice tańca jazzowego, która znakomicie rozwija ciało: staje się ono szybsze, zwinniejsze, silniejsze i bardziej skoordynowane.

Duży nacisk kładziemy na rytm oraz uniezależnienie, izolację poszczególnych części ciała.

Dzieci uczestniczące w naszych zajęciach będą mogły poczuć się jak na prawdziwej scenie na Broadwayu. Zapraszamy!